Класифікація та функціональний клас за ВООЗ

«Різні клінічні та патологічні ознаки характеризують різноманітні клінічні групи легеневої гіпертензії (ЛГ)». Найновіша версія класифікації така:

1. ЛАГ
1.1 Ідіопатична ЛАГ
1.2 Спадкова ЛАГ
1.3 ЛАГ, індукована ліками та токсинами
1.4 ЛАГ, асоційована з:
1.4.1 Захворюванням сполучної тканини
1.4.2 ВІЛ-інфекцією
1.4.3 Портальною гіпертензією
1.4.4 Вродженими вадами серця
1.4.5 Шистосомозом
1.5 Довгострокова реакція на блокатори кальцієвих каналів при ЛАГ
1.6 ЛАГ із явними ознаками ураження вен/капілярів (ВВОД/ЛКГ)
1.7 Стійка ЛГ синдрому новонародженого
2. ЛГ внаслідок захворювання лівих відділів серця
2.1 ЛГ внаслідок серцевої недостатності зі збереженою ФВ ЛШ
2.2 ЛГ внаслідок серцевої недостатності зі зниженою ФВ ЛШ
2.3 Клапанні вади серця
2.4 Вроджені/набуті серцево-судинні захворювання, що призводять до посткапілярної ЛГ
3. ЛГ внаслідок захворювань легень та/або гіпоксії
3.1 Обструктивне захворювання легень
3.2 Рестриктивне захворювання легень
3.3 Інше захворювання легень зі змішаною рестриктивною/обструктивною картиною
3.4 Гіпоксія без захворювання легень
3.5 Вади розвитку легень
4. ЛГ внаслідок обструкції легеневої артерії
4.1 Хронічна тромбоемболічна ЛГ
4.2 Інші обструкції легеневої артерії
5. ЛГ з неясними та/або багатофакторними механізмами
5.1 Гематологічні розлади
5.2 Системні та метаболічні порушення
5.3 Інші
5.4 Складна вроджена вада серця

ЛАГ: легенева артеріальна гіпертензія; ЛВОХ: легенева венооклюзійна хвороба; ЛКГ: легеневий капілярний гемангіоматоз; ФВЛШ: фракція викиду лівого шлуночка.

Всесвітній симпозіум з легеневої гіпертензії у 2018 р. оновив класифікацію, викладену в клінічних рекомендаціях ESC/ERS 2015 р. щодо діагностики та лікування легеневої гіпертензії1, щоб привернути увагу пацієнтів з ЛАГ, які довго реагували на блокатори кальцієвих каналів. Розділи 1’ і 1’’ були перенумеровані в групі ЛАГ. Оновлення класифікації також було зроблено в групах 2, 3 і 4.

Що таке функціональний клас ВООЗ?

What is the WHO functional class?

Функціональний клас Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) описує, наскільки серйозними є симптоми легеневої гіпертензії (ЛГ) у пацієнта. Існує чотири різні класи: I – це найлегша форма, а IV – найважча форма ЛГ. Призначення функціонального класу допомагає медичній команді ЛГ зрозуміти, як на пацієнта впливає його стан. Метою лікування ЛГ є полегшення повсякденного життя, тому дуже важливо мати точне уявлення про те, як ЛГ впливає на повсякденне життя пацієнта.

Як відносять пацієнтів до функціонального класу ВООЗ?

Щоб віднести пацієнта до функціонального класу ВООЗ, медична команда ЛГ задасть запитання, щоб дізнатися, як ЛГ впливає на нього.

Що таке оцінка ризику згідно з рекомендаціями ESC/ERS?

Однак для того, щоб описати тяжкість захворювання, необхідно провести оцінку ризику, включаючи різні заходи, описані в рекомендаціях ESC/ERS.

Source: ESC/ERS guidelines

Source: ESC/ERS guidelines

Чому пацієнтам важливо стежити за своїми симптомами ЛГ?

Основною метою лікування ЛГ є покращення симптомів пацієнта – в ідеалі до функціонального класу I або II за ВООЗ. Пацієнтам корисно стежити за своїм самопочуттям, і записувати, якщо їм щось далося легше чи складніше. Цей запис симптомів дає медичній команді більше інформації про те, як почувається їхній пацієнт після останнього відвідування клініки, і допомагає їм прийняти рішення щодо подальшого лікування.

Переглянуто професором Саймоном Дж. Гіббсом
Останнє медичне оновлення: 30.05.2020

Джерела:

  1. ESC/ERS guidelines https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Guidelines/Publications/PAH/2015%20ESC-ERS%20Gles%20PH-Web%20addenda-ehv317.pdf
  2. McGoon M, Gutterman D, Steen V et al. Screening, early detection, and diagnosis of pulmonary arterial hypertension: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2004;126(1 Suppl):14S–34S.
  3. 3. Galiè N, Hoeper MM, Humbert M et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J 2009;30:2493–537.