Діагностика

Діагностика

Легеневу артеріальну гіпертензію часто не діагностують своєчасно, оскільки її ранні симптоми можна сплутати з іншими серцево-респіраторними захворюваннями. Симптоми спочатку можуть бути ледь помітними та відносно неспецифічними. Процес виключення зазвичай встановлює діагноз ЛАГ шляхом пошуку та виключення інших захворювань (див. нижче).

Насправді часто існує тривала затримка між часом, коли пацієнти вперше відвідують свого сімейного лікаря, і часом, коли вони отримують спеціалізовану допомогу в лікарні. Середня затримка становить 2,5 роки.

Діагностичне обстеження

Обстеження пацієнта з підозрою на легеневу гіпертензію вимагає ряду досліджень, спрямованих на:

  • підтвердження діагнозу;
  • встановлення типу ЛГ відповідно до поточної діагностичної класифікації (див. спеціальний розділ) та, в межах ЛАГ, конкретної підгрупи;
  • оцінити функціональні та гемодинамічні порушення.

Діагноз ЛАГ є діагнозом виключення. Кожен крок роботи звужує діапазон можливостей, щоб дійти до ЛАГ і до конкретної форми ЛАГ.

Електрокардіограма: може свідчити про ЛГ, демонструючи збільшення та деформацію правого шлуночка, а також розширення правого передсердя.

Рентген грудної клітки: корисний для виключення захворювань легень (група 3 діагностичної класифікації ЛГ), таких як ХОЗЛ, емфізема, інтерстиційне захворювання легень або легенева венозна гіпертензія внаслідок захворювання лівих відділів серця (ЛВС), (група 2);

Дослідження легеневої функції та аналіз газів артеріальної крові дозволять визначити основні захворювання дихальних шляхів або легень (див. вище, група 3);

Ехокардіографія надає кілька змінних, які корелюють з гемодинамікою правих відділів серця, включаючи легеневий артеріальний тиск (ЛАТ). Допомагає виявити причину підозрюваної ЛГ, наприклад, вроджена вада серця (ВВС) або хвороба лівих відділів серця (ЛВС);

Вентиляційне/перфузійне сканування легень: слід проводити пацієнтам із ЛГ для виявлення хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії, яка потенційно піддається лікуванню (ХТЕЛГ, група 4).

Комп’ютерна томографія високої роздільної здатності, комп’ютерна томографія з контрастуванням та ангіографія легень: КТ високої роздільної здатності полегшує діагностику інтерстиційних захворювань легень та емфіземи; КТ високої роздільної здатності може бути корисним, якщо є клінічна підозра на ЛВОЗ (група 1’); Контрастна КТ-ангіографія може визначити, чи є ознаки хірургічно доступної ХТЕЛГ.

Аналізи крові та імунологія важливі для виявлення основного захворювання сполучної тканини (ЗСТ), ВІЛ та гепатиту.

УЗД черевної порожнини: за допомогою УЗД черевної порожнини можна виключити цироз печінки та/або портальну гіпертензію.

Катетеризація правих відділів серця та вазореактивність необхідні для підтвердження діагнозу ЛАГ (група 1), оцінки тяжкості гемодинамічних порушень та дослідження вазореактивності малого кола кровообігу. При ЛАГ тестування вазореактивності слід проводити під час катетеризації правих відділів серця, щоб визначити пацієнтів, яким може бути корисна довготривала терапія блокаторами кальцієвих каналів (БКК).

Переглянуто професором Саймоном Дж. Гіббсом
Останнє медичне оновлення: 30.05.2020

Джерело

ESC guidelines on Pulmonary hypertension (http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/pulmonary-arterial-hypertension.aspx)

PHA, асоціація пацієнтів США, нещодавно розпочала кампанію, орієнтовану на медичних працівників, щоб покращити знання про хворобу та досягти більш своєчасної діагностики.

Sometimes it’s PH це багаторічна ініціатива Асоціації легеневої гіпертензії (PHA), що спрямована на скорочення часу від появи симптомів до діагностики ЛГ. PHA мобілізує зусилля, щоб змінити аспекти медичної практики, щоб більше пацієнтів могли отримати доступ до схвалених методів лікування та спеціалізованих центрів догляду до того, як хвороба прогресує до найвищої стадії. Перегляньте веб-сайт і відео на http://www.phassociation.org/SometimesItsPH
Наразі відео доступне 19 мовами