Дослідження

ResearchЗа останні 15-20 років було досягнуто величезного прогресу в лікуванні легеневої артеріальної гіпертензії (ЛАГ), одного з п’яти підтипів легеневої гіпертензії (1 група ВООЗ). Нові методи лікування призвели до значних покращень для пацієнтів з точки зору симптомів, прогресування захворювання та виживання.
У 2013 році розчинний стимулятор гуанілатциклази був схвалений як перше лікування спеціально для пацієнтів із хронічною тромбоемболічною легеневою гіпертензією, ХТЕЛГ група 4 ВООЗ).
Наразі не існує схвалених ЛГ-препаратів для інших трьох класів легеневої гіпертензії (2, 3 і 5 групи ВООЗ). Дослідження нових методів лікування зараз тривають і в найближчому майбутньому можуть призвести до схвалення нових ліків.

У Європейському Союзі Директива про клінічні випробування забезпечила певний рівень гармонізації клінічних випробувань, зокрема способів проведення клінічних випробувань і захисту прав пацієнтів. Однак директиву буде замінено положенням про клінічні випробування, яке передбачає:

  • Спрощену процедуру подачі заявок через єдину точку входу – портал і базу даних ЄС для всіх клінічних випробувань, що проводяться в Європі;
  • Єдину процедуру авторизації для всіх клінічних випробувань, що дозволяє проводити більш швидку та ретельну оцінку;
  • Поширення принципу мовчазної згоди на весь процес авторизації, що дасть спонсорам і дослідникам, зокрема, малим та середнім підприємствам і науковцям, більшу юридичну визначеність;
  • Посилену прозорість даних клінічних випробувань.1

Сподіваємося, новий набір правил призведе до сприятливих змін для пацієнтів щодо участі в клінічних випробуваннях і подальшого стимулювання досліджень ЛГ.

Реєстри клінічних випробувань:

Європа:
http://www.clinicaltrialsregister.eu/

США:
http://clinicaltrials.gov/

Переглянуто професором Саймоном Дж. Гіббсом
Останнє медичне оновлення: 30.05.2020

Джерело

  1. https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/information_en